Consent Management
1.  Niniejszy dokument przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies użytkowników (dalej jako Użytkownicy) strony internetowej Radiohost.pl .pl (dalej jako Strona) prowadzonej przez Projectpol Adam siemieniako z siedzibą w Gdyni (81-541) przy Zwyciezstwa 96/98 , Nip 586-211-03-67  (dalej jako Radiohost.pl ).
2.  Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Radiohost.pl .
3.  Radiohost.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (dalej jako Rozporządzenie);
4.  Radiohost.pl przetwarza:
-  dane Użytkowników kontaktujących się z Radiohost.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego – w celu kontaktu z Użytkownikiem
(podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) przez czas niezbędny do kontaktu; niepodanie adresu e-mail uniemożliwia Radiohost.pl kontakt z Użytkownikiem;
-  dane Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Radiohost.pl – w celu przesyłania informacji handlowych na podany przez Użytkownika adres e-mail na podstawie jego zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) do czasu odwołania zgody; Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, wyrażenie zgody jest dobrowolne;
-  dane Użytkowników dokonujących zgłoszenia na szkolenia prowadzone przez Radiohost.pl -  w celu podjęcia działań przez zawarciem umowy dotyczącej danego szkolenia
(podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia) do czasu przedawnienia roszczeń związanych z umową dotyczącą danego szkolenia; Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych, ale ich niepodanie uniemożliwia dokonanie zgłoszenia na szkolenie;
-  dane Użytkowników  w celach analitycznych i statystycznych (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) przez okres 12 miesięcy
5.  Radiohost.pl może udostępnić dane osobowe Użytkowników swoim podwykonawcom, którym powierza przetwarzanie tych danych np. dostawcom usług IT, usług hostingowych, operatorom płatności, jak również podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, np. organom ścigania. Radiohost.pl nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkowników do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6.  Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.  Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że dotyczące go przetwarzanie danych osobowych narusza Rozporządzenie. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8.  Radiohost.pl nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do podejmowania decyzji wobec Użytkowników (w tym do ich profilowania).
9.  Strona wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu, którym posługuje się osoba korzystająca ze Strony. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)  umożliwienia prawidłowego działania Strony,
b)  dostosowania sposobu prezentowania treści na Stronie do preferencji Użytkowników,
c)  analizy sposobu korzystania ze Strony.
10.  Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu, którym posługuje się osoba korzystająca z Strony, w zależności od ich przeznaczenia, do chwili zamknięcia okna przeglądarki (tzw. pliki sesyjne) lub do chwili usunięcia plików cookies z pamięci urządzenia (tzw. pliki stałe).
11.  Podczas korzystania ze Strony w urządzeniu zostają umieszczone pliki cookies niezbędne dla prawidłowego działania Strony. W przypadku pozostałych plików cookies, odmowa zgody Użytkownika na ich przechowywanie, w tym dokonana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, nie wyłącza możliwości korzystania ze Strony, choć może wpływać na sposób jej działania.
12.  Wiele przeglądarek domyślnie dopuszcza automatyczne zapisywanie i przechowywanie plików cookies w urządzeniu. Ustawienia i zmiany zasad przechowywania plików cookies dokonuje się w ustawieniach przeglądarki internetowej.
13.  Niniejszy dokument może ulec zmianie w przypadku zmiany zasad działania Strony lub zmian w przepisach prawa regulujących kwestie ochrony prywatności.
14.  Użytkownik może zgłaszać do Radiohost.pl pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Radiohost.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@radiohost.pl