Panel logowania
Login:
Hasło:
Wybierz Panel
Serwery shoutcast, autopiloty
Już od 8zł + VAT miesięcznie, 24 - 320kbps
Shoutcast TV, autopiloty TV
Już od 24,99zł + VAT miesięcznie
Serwery www, serwery gier
Najwyższa jakoć za najniższą cenę
» Regulamin

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez firmę radiohost.pl:

1. Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi serwera w Radiohost.pl.

 2. Regulamin przedstawia warunki umowy zawartej pomiędzy Klientem a Firmą Hostingowa Radiohost.pl - Kompleksowe rozwiązania hostingowe.

 3. Firma Radiohost.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, lecz wraz z wyraźnym powiadomieniem każdego Klienta.

 4. Abonent zobowiązuje się do zapoznania z nowym regulaminem, każdorazowo po otrzymaniu zawiadomienia o jego nowelizacji.

 5. Regulamin obowiązuje świadczenie wszystkich usług, tj. serwery shoutcast, autopiloty mp3, autopiloty aac+, usługa e-rds, konta www oraz konta reseller.

 6. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej naszych usług i aktualności w RadioHost.pl.


2. Uiszczanie opłat abonenckich:

 1. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu uruchomienia opłaconej usługi.
 2. Każdy abonent jest zobowiązany do terminowego opłacania usług.

 3. W przypadku braku płatności, usługa zostaje zablokowana po upływie 5 dni od terminu kolejnej opłaty abonenckiej. Taka reakcja abonenta, jest dla nas równoznaczna z rezygnacją z usług, które świadczy firma Radiohost.pl.

 4. Firma hostingowa Radiohost.pl zapewnia, że cena która będzie obowiązywać przez kolejne miesiące, jest równa tej, którą płaciliśmy w momencie składania zamówienia.

 5. Nieopłacony abonament, to abonament, za który nie wpłynęła z góry należność za przyszły okres rozliczeniowy.

 6. W przypadku, gdy Abonent otrzyma fakturę lub fakturę korygującą zawierającą błędy w danych sprzedawcy lub nabywcy, zobowiązuje się bezzwłocznie wystawić notę korygującą, bez reklamowania faktury. W przypadku, gdy błąd wystąpi w pozycjach określonych w 38 ust. 1 pkt. 5-12 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1995r. (Dz. U. Nr 154 póz. 797) Administrator bezzwłocznie wystawi fakturę korygującą.


3. Gwarancje i odpowiedzialność naszej firmy względem Klienta:

 1. Firma hostingowa Radiohost.pl zobowiązuje się do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

 2. Gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez naszą firmę, były możliwie bezawaryjne.

 3. Gwarantujemy uptime (czyli czas wyrażony w procentach, podczas którego usługi działają bezawaryjnie) w wysokości 99,7% w skali miesiąca.

 4. W przypadku, gdy uptime jest niższy od gwarantowanego - bezpłatnie przedłużamy usługi o okres jednego miesiąca.

 5. Dane osobiste Abonenta, w których posiadanie weszła firma Radiohost.pl, w następstwie złożenia zamówienia, są traktowane jako poufne i mogą być wykorzystywane jedynie przez naszą firmę. W przypadku bezprawnego ujawnienia danych, firma Radiohost.pl ponosi odpowiedzialność na zasadach Kodeksu Cywilnego.

 6. Radiohost.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które powstały w wyniku:
  - Braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem podmiotów trzecich,
  - Klęsk żywiołowych,
  - Nieprawidłowego wykorzystania świadczonej usługi,
  - Wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących,
  - Dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
  - Naruszenia postanowień umowy przez Klienta.

 7. Firma Radiohost.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub dane pobrane przez Klienta z internetu, ani za skutki ich wykorzystywania.

 8. Firma Radiohost.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte ani publikowane na serwerze Klienta.

4. Odpowiedzialność Klienta względem firmy Radiohost.pl:
 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług w sposób zgodny z polskim prawem.

 2. Korzystanie z serwera Radiohost.pl w sposób, który prowadzi do przerw w poprawnym funkcjonowaniu serwera Radiohost.pl, stanowi nadużycie i spowoduje interwencję naszej firmy.

 3. Abonent jest zobowiązany do informowania nas o znanych mu przypadkach nadużycia serwera Radiohost.pl.

 4. Osoby trzecie, są uprawnione do korzystania z usług firmy Radiohost.pl wyłącznie na odpowiedzialność Klienta, użyczającego swego konta. Firma Radiohost.pl w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody powstałe na skutek korzystania z usług przez osoby trzecie.

 5. Klient odpowiada za bezpieczne przechowywanie hasła zabezpieczającego daną usługę a także panel klienta.

 6. Kupując serwer shoutcast w naszej firmie, Klient wybiera jakość w której będzie nadawał, co ma powiązanie z ceną. W przypadku nadawania w wyższej jakości niż opłacana, serwer shoutcast może zostać bezwzględnie zablokowany na okres 7 dni.


5. Postanowienia końcowe:
 1. Do umowy pomiędzy Klientem a Radiohost.pl obowiązuje prawo polskie. Zarówno Klient jak i firma Radiohost.pl zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.

 2. Radiohost.pl zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy, w przypadku gdy Klient złamie jakikolwiek punkt tego regulaminu.

 3. Ocena stosunków pomiędzy firmą hostingowa Radiohost.pl a Klientem, podlega przepisom polskiego prawa. W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie, znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Regulamin obowiązuje od 12.02.2007r. Ostatnia poprawka: 08.04.2007r.

Nasze Usługi
Panele Logowania
Kontakt
O Nas
© www.radiohost.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. - All rights reserved.